Tuesday, February 24, 2009

Sisters

Pretty women
Giggly women
Chubby skinny curvy women
Cooking women
Working women
Sweaty saucy sassy women
Simple women
Bitchy women
Spongy lumpy squishy women
Pregnant women
Barren women
Grumpy sobbing hungry women
Loving women
Tender women
Hugging kissing laughing women
Achy women
Tired women
Women taking care of women